O texto é ajustado automaticamente


_

Personalize sua imagem

Desenho Aleatório

Cor do texto 12

Cor de fundo 18

Quanto é? 3+4 =

Feito, crie!

⭐Livro recomendado⭐

Un año con mi amigo fiel y verdadero: Jesús

Este es un libro devocional de lectura fácil que ofrece una lectura diaria de un versículo bíblico, acompañado de una breve reflexión y una oración que te inspirará a conectarte con Dios.

Receba o Versículo do Dia
Imagens sobre
Verso Aleatório

Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2 Criar imagem